Doelgerichte injecties met producten van hoogwaardige kwaliteit worden toegepast om iets terug te krijgen van wat de tijd van ons wegnam.

Deze behandelingen worden bovendien steeds meer preventief toegepast om langer onze jeugdige uitstraling te behouden.

Wat kan u verwachten?

Tijdens het eerste consult wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat u bezighoudt. 
Een vermoeide of trieste blik, een hardnekkige frons, dunne lippen, ingevallen wangen, een minder strakke kaaklijn. 
Vindt u het moeilijk te benoemen wat u stoort? Aan de hand van een gezichtsanalyse, kunnen specifieke behandelingsopties voorgesteld worden.
 
Na gezamenlijk overleg bepalen we het behandeltraject.

Vooraleer over te gaan op de behandeling, dienen we nog een medische vragenlijst in te vullen en overlopen we het informed consent.

De behandelingen worden meestal zeer goed verdragen.  Na de behandeling kan u weer gewoon aan de slag.

Ook na de behandeling wordt u zorgvuldig opgevolgd.

U kan vrijblijvend een afspraak maken voor meer informatie.